Gå til hovedinnhold
· Ett min lesetid

Digital Drivkraft er et program med tilhørende tiltak som skal modernisere og videreutvikle teknologi og prosesser tilknyttet Nasjonal Vegdatabank. Fredag 24. august kl 9-10 ønsker vi å fortelle deg om noe av det spennende arbeidet vi jobber med nå!

Tema for demodagen er innregistrering av data til Nasjonal vegdatabank. Der vi forteller litt om hvordan vi jobber med innsiktsarbeid og presenterer noen foreløpige funn. I tillegg vil dere få et innblikk i hvordan vi jobber med virksomhetsarkitekturen og hvor viktig samspillet med andre aktører er her.

Invitasjon til teams møte finner du her:
Demodag – Digital drivkraft, 25. august | Vegveven (vegvesen.no)

Gleder oss til vi ses på fredag, møtet er åpent for alle interesserte!

Microsoft Teams-møte:
Bli med fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten
Klikk her for å bli med i møtet
Møte-ID: 360 205 241 924
Passord: kfnWLr
Last nedTeams | Join on the web
Bli med på en videokonferanseenhet
teams@video.vegvesen.no
Videokonferanse-ID: 126 494 591 3
Alternative VTC-instruksjoner
Finn ut mer | Møtealternativer

· Ett min lesetid

Forslag til ny forskrift om vegdata, trafikkinformasjon, trafikkberedskap og trafikkstyring m.m. for offentlig veg, også kalt vegdataforskriften, er nå lagt ut på høring. Høringsfrist 20. oktober 2023.

Du finner høringsdokumentene her .

I løpet av høsten vil vi starte opp en arbeidsgruppe som vil se på retningslinjer som skal supplere den delen av forskriften som handler om Nasjonal vegdatabank. Om du ønsker å være med på dette arbeidet, så ta kontakt med linda.stoeng@vegvesen.no .

-= Linda Støeng =-

· Ett min lesetid

Vi har nå innført nye Fylkes- og Kommunegrenser i vårt testmiljø STM. Nå pågår en reindeksering som er ventet å ta rundt 1 døgn. Når reindekseringen er ferdig vil de nye Fylkes- og Kommunegrensene som kommer 1/1 2024 gjelde for NVDB i STM. Det vil da være mulig å teste andre systemer opp mot NVDB-STM for å se om alt oppfører seg som det skal.

-= Torbjørn Gjendem =-

· Ett min lesetid

Det er per i dag 25-40% av belastningen på NVDB API Les av konsumenter som ikke identifiserer seg. I utviklings- og testmiljøene (STM, ATM) har nå X-Client headeren blitt satt som påkrevd og ikke bare anbefalt. X-Client i produksjon er estimert til september. Les mer og se eksempler her.

-= Nora Rydding =-

· Ett min lesetid

I tillegg til vegnett for kjørende, finner vi også vegnett for skiltede gang- og sykkelveger og skiltede sykkelveger i NVDB. Resten av vegnettet for gående har frem til nå blitt forvaltet i FKB TraktorvegSti. For å bedre kvaliteten på disse dataene, og for å sikre et topologisk sammenhengende nettverk for gående og syklende, så kommer disse vegene fra FKB TraktorvegSti til å bli overført til NVDB.

Vi har nå i første omgang begynt overføring av vegnett for gangveger, fortau og gangfelt til NVDB. Når vi etter hvert får etablert veglenker for disse delene av vegnettet, vil det også bli avklart i hvor stor grad objekter skal stedfestes på disse. Det er imidlertid behov for et felles regelverk for dette før objekter stedfestes på f.eks. fortau. Har du innspill til hvilke objekttyper det er ønskelig å stedfeste på denne delen av vegnettet, så send dem gjerne inn via NVDB sitt kontaktskjema som du finner her: Kontakt NVDB

På sikt vil også traktorveger og stier som nå blir liggende igjen i FKB TraktorvegSti, overføres til NVDB. Dette arbeidet vil ikke starte før tidligst i 2024.

-= Linda =-

· Ett min lesetid

Vi setter denne uka i gang med å endre linjegeometri til flategeometri der det er mulig.
Vi starter med vegobjekter i Viken Fylkeskommune torsdag kveld (8/2).
Dette gjelder linjegeometri som i praksis er polygon. Denne operasjonen vil i løpet av de påfølgende dagene bli gjort for alle relevante vegobjekter i NVDB.
Mer info om dette finnes i dokumentet «Egengeometri i NVDB, prinsipp og endringer» – Kapittel 2.
Det vil bli laget en logg som viser geometri som er endret, samt geometri som mulig kunne vært endret, men som av ulike årsaker likevel ikke er endret.
Det blir lagt ut informasjon om hvor logg kan lastes ned når logg er klar.

-= Vilhelm =-