Gå til hovedinnhold

Vegnett for gående og syklende i NVDB

· Ett min lesetid

I tillegg til vegnett for kjørende, finner vi også vegnett for skiltede gang- og sykkelveger og skiltede sykkelveger i NVDB. Resten av vegnettet for gående har frem til nå blitt forvaltet i FKB TraktorvegSti. For å bedre kvaliteten på disse dataene, og for å sikre et topologisk sammenhengende nettverk for gående og syklende, så kommer disse vegene fra FKB TraktorvegSti til å bli overført til NVDB.

Vi har nå i første omgang begynt overføring av vegnett for gangveger, fortau og gangfelt til NVDB. Når vi etter hvert får etablert veglenker for disse delene av vegnettet, vil det også bli avklart i hvor stor grad objekter skal stedfestes på disse. Det er imidlertid behov for et felles regelverk for dette før objekter stedfestes på f.eks. fortau. Har du innspill til hvilke objekttyper det er ønskelig å stedfeste på denne delen av vegnettet, så send dem gjerne inn via NVDB sitt kontaktskjema som du finner her: Kontakt NVDB

På sikt vil også traktorveger og stier som nå blir liggende igjen i FKB TraktorvegSti, overføres til NVDB. Dette arbeidet vil ikke starte før tidligst i 2024.

-= Linda =-