Gå til hovedinnhold
Delta i en kort spørreundersøkelse om NVDB sine informasjons- og opplæringskanaler! Svar på undersøkelsen her.

Hva er NVDB?

Vegtransport og Digital drivkraft har laget en informasjonsfilm om Nasjonal Vegdatabank i forbindelse med ny vegdataforskrift.

Formålet med filmen er ikke å gi svaret på alt, men å vise eksempler som illustrerer viktigheten av vegdata og verdien av å ha en felles, nasjonal vegdatabank; hva dataene brukes til og hvilke muligheter dataene gir, som planlegging, bygging, drift og vedlikehold av vegene og alt av utstyr på og langs disse. Alle små og store dataleveranser til Nasjonal vegdatabank er nødvendige bidrag for å kunne se «det store bildet»: Gode data om vegene er viktig for både trafikksikkerhet, samfunnssikkerhet og beredskap.