Gå til hovedinnhold
· Ett min lesetid

I tillegg til vegnett for kjørende, finner vi også vegnett for skiltede gang- og sykkelveger og skiltede sykkelveger i NVDB. Resten av vegnettet for gående har frem til nå blitt forvaltet i FKB TraktorvegSti. For å bedre kvaliteten på disse dataene, og for å sikre et topologisk sammenhengende nettverk for gående og syklende, så kommer disse vegene fra FKB TraktorvegSti til å bli overført til NVDB.

Vi har nå i første omgang begynt overføring av vegnett for gangveger, fortau og gangfelt til NVDB. Når vi etter hvert får etablert veglenker for disse delene av vegnettet, vil det også bli avklart i hvor stor grad objekter skal stedfestes på disse. Det er imidlertid behov for et felles regelverk for dette før objekter stedfestes på f.eks. fortau. Har du innspill til hvilke objekttyper det er ønskelig å stedfeste på denne delen av vegnettet, så send dem gjerne inn via NVDB sitt kontaktskjema som du finner her: Kontakt NVDB

På sikt vil også traktorveger og stier som nå blir liggende igjen i FKB TraktorvegSti, overføres til NVDB. Dette arbeidet vil ikke starte før tidligst i 2024.

-= Linda =-

· Ett min lesetid

Vi setter denne uka i gang med å endre linjegeometri til flategeometri der det er mulig.
Vi starter med vegobjekter i Viken Fylkeskommune torsdag kveld (8/2).
Dette gjelder linjegeometri som i praksis er polygon. Denne operasjonen vil i løpet av de påfølgende dagene bli gjort for alle relevante vegobjekter i NVDB.
Mer info om dette finnes i dokumentet «Egengeometri i NVDB, prinsipp og endringer» – Kapittel 2.
Det vil bli laget en logg som viser geometri som er endret, samt geometri som mulig kunne vært endret, men som av ulike årsaker likevel ikke er endret.
Det blir lagt ut informasjon om hvor logg kan lastes ned når logg er klar.

-= Vilhelm =-

· Ett min lesetid

Det blir ny versjon av Datakatalogen 6.februar (versjon 2.31). Informasjon og logg finnes her.
Legg spesielt merke til at Systemobjektet (VT 794) fjernes fra Datakatalogen.

-= Vilhelm =-

· Ett min lesetid

Vi er no klare med ei ny side for å poste nyheiter og anna informasjon frå oss i Nasjonal vegdataban.

På denne sida viser vi siste nytt og viktig informasjon.

Toppfanen er delt inn i kategoriar:

  • Produkter: Oversikt over alle produkt vi leverer og dokumentasjon til disse.
  • Kalender: Ein kalender med oversikt over planlagt aktivitet ut mot brukere og kunder.
  • Nyheter: Oversikt over siste nytt frå oss.
  • Kom i gang: Enkelt informasjon for deg som er ny eller har enkle spørmål om bruk.
  • Endringslogg: Oversikt over endringsloggane til alle produkt i NVDB.

Arbeide med å flytte informasjon er ikkje feridig enda, og det vil i ei periode vere nødvendig å sjekke vegdata.no for informasjon som ikke er flytta over enda.

-= Torbjørn Gjendem =-