Gå til hovedinnhold
· Ett min lesetid

Den siste uken i oktober og november vil vårt test-miljø ATM i NVDB inneholde fylkes og kommunegrenser som de vil være fra 1/1 2024. Siste fredag begge måneder vil vi klone PROD over til ATM og samtidig sette fylkes- og kommunegrenser tilbake til dagens grenser.

Det vil altså være mulig å teste mot nye fylker og kommuner i test den siste hele uken denne og neste måned.

For mer testing av ny fylker og kommuner viser vi til STM-UTV der vi har nye grenser permanent i databasen.

· Ett min lesetid

Vi inviterer til demo Torsdag 19. oktober kl 09.30-10.00. Tema for demoen vil være Fiksvegdata

Informasjon om hvordan du deltar på demo finner du her:
Demodag, 19. oktober | Vegveven (vegvesen.no)

Microsoft Teams-møte:
Bli med fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten
Klikk her for å bli med i møtet
Møte-ID: 353 448 233 82 Passord: pVyETN
Last nedTeams | Join on the web
Bli med på en videokonferanseenhet
teams@video.vegvesen.no
Videokonferanse-ID: 127 197 013 9

Alternative VTC-instruksjoner
Finn ut mer | Møtealternativer

· Ett min lesetid

Vi inviterer til demo Torsdag 19. oktober kl 10.00-10.30. Tema for demoen vil være Ekom og Vegkart

Informasjon om hvordan du deltar på demo finner du her:
Demodag, 19. oktober | Vegveven (vegvesen.no)

Microsoft Teams-møte:
Bli med fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten
Klikk her for å bli med i møtet
Møte-ID: 322 959 249 292
Passord: Ep2wqh
Last nedTeams | Join on the web
Bli med på en videokonferanseenhet
teams@video.vegvesen.no
Videokonferanse-ID: 123 499 990 7

Alternative VTC-instruksjoner
Finn ut mer | Møtealternativer

· Ett min lesetid

Det er opprettet et nasjonalt brukerforum på Teams for Datafangst 2.0.

Link til Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0oWVONfhAzjKA6rG39Ihi9hk82DyJJk4Rilru6X2Dic1%40thread.tacv2/Generelt?groupId=7c300b59-471a-4d4e-bc4e-3fe2728c3d03&tenantId=38856954-ed55-49f7-8bdd-738ffbbfd390

Om du er ekstern og ikke får tilgang, ta kontakt med Jan Vidar Strømsvold på jan.vidar.stromsvold@vegvesen.no.

· Ett min lesetid

Vi presenterer en del mindre, men gode forbedringer i nye Datafangst. Hovedfokus denne demoen er en omfattende presentasjon av NVDB rapporter, med en gjennomgang av de ulike rapporttypene og hva som har kommet til av forbedringer og nye rapporter siste året. 

Video fra demo finner du her, og presentasjonen finner du her.

· 2 min lesetid

Video fra demo: https://youtu.be/IynFUfYcqW4


NVDB rapporter

Vi har gjort en del systemtekniske forbedringer, og vi jobber med detaljert telling av kjørefelt og ulike typer veg. I år fyller Kartverket og SVV på med veldig mye nye data i NVDB på vegnett for gående og syklende i NVDB, med vegtyper som ikke har vært brukt tidligere (eks Gangveg, Trapp, Sykkelveg og Sti). Dermed må vi endre hvordan vi teller veg i V1-rapporten, og vi jobber med en helt ny rapporttype for kjørefelt.

Neste demo (27.9 0930, se kalender på http://nvdb.no) vil vi ha en systematisk gjennomgang av de rapporttypene som har vært endret eller har kommet til siste halvåret. Vi mistenker at mange brukere ikke har fått med seg alle nyhetene.

Demo - nye Datafangst

Nye Datafangst (DF2.0) er nå i produksjon, og det ble derfor en i overkant lang demo av den nye løsningen. Vi understreker at DF2.0 fremdeles har mange begrensninger som man må kjenne til. Disse begrensningene er vist i versjonsloggen. Versjonsloggen hentes fram ved å klikke på "bjelleknappen" oppe til høyre.

Det er viktig å sjekke versjonsloggen hver dag når man prøver ut DF2.0. I denne fasen skjer det mye forbedringer fortløpende. Og ikke minst så vil vi oppdatere versjonsloggen med de begrensningene man må vite om når man jobber i løsningen.

· Ett min lesetid

Vi inviterer til demo Tirsdag 5. september kl 09-09.30. Tema for demoen vil være Vegkart, Les-API og Elveg.

Informasjon om hvordan du deltar på demo finner du her:
Demodag, 5. september | Vegveven (vegvesen.no)

Microsoft Teams-møte:
Bli med fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten
Klikk her for å bli med i møtet
Møte-ID: 324 678 040 220
Passord: 4n6PRG
Last nedTeams | Join on the web
Bli med på en videokonferanseenhet
teams@video.vegvesen.no
Videokonferanse-ID: 129 153 395 6
Alternative VTC-instruksjoner
Finn ut mer | Møtealternativer