Gå til hovedinnhold
· Ett min lesetid

Det er opprettet et nasjonalt brukerforum på Teams for Datafangst 2.0.

Link til Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0oWVONfhAzjKA6rG39Ihi9hk82DyJJk4Rilru6X2Dic1%40thread.tacv2/Generelt?groupId=7c300b59-471a-4d4e-bc4e-3fe2728c3d03&tenantId=38856954-ed55-49f7-8bdd-738ffbbfd390

Om du er ekstern og ikke får tilgang, ta kontakt med Jan Vidar Strømsvold på jan.vidar.stromsvold@vegvesen.no.

· Ett min lesetid

Vi presenterer en del mindre, men gode forbedringer i nye Datafangst. Hovedfokus denne demoen er en omfattende presentasjon av NVDB rapporter, med en gjennomgang av de ulike rapporttypene og hva som har kommet til av forbedringer og nye rapporter siste året. 

Video fra demo finner du her, og presentasjonen finner du her.

· 2 min lesetid

Video fra demo: https://youtu.be/IynFUfYcqW4


NVDB rapporter

Vi har gjort en del systemtekniske forbedringer, og vi jobber med detaljert telling av kjørefelt og ulike typer veg. I år fyller Kartverket og SVV på med veldig mye nye data i NVDB på vegnett for gående og syklende i NVDB, med vegtyper som ikke har vært brukt tidligere (eks Gangveg, Trapp, Sykkelveg og Sti). Dermed må vi endre hvordan vi teller veg i V1-rapporten, og vi jobber med en helt ny rapporttype for kjørefelt.

Neste demo (27.9 0930, se kalender på http://nvdb.no) vil vi ha en systematisk gjennomgang av de rapporttypene som har vært endret eller har kommet til siste halvåret. Vi mistenker at mange brukere ikke har fått med seg alle nyhetene.

Demo - nye Datafangst

Nye Datafangst (DF2.0) er nå i produksjon, og det ble derfor en i overkant lang demo av den nye løsningen. Vi understreker at DF2.0 fremdeles har mange begrensninger som man må kjenne til. Disse begrensningene er vist i versjonsloggen. Versjonsloggen hentes fram ved å klikke på "bjelleknappen" oppe til høyre.

Det er viktig å sjekke versjonsloggen hver dag når man prøver ut DF2.0. I denne fasen skjer det mye forbedringer fortløpende. Og ikke minst så vil vi oppdatere versjonsloggen med de begrensningene man må vite om når man jobber i løsningen.

· Ett min lesetid

Vi inviterer til demo Tirsdag 5. september kl 09-09.30. Tema for demoen vil være Vegkart, Les-API og Elveg.

Informasjon om hvordan du deltar på demo finner du her:
Demodag, 5. september | Vegveven (vegvesen.no)

Microsoft Teams-møte:
Bli med fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten
Klikk her for å bli med i møtet
Møte-ID: 324 678 040 220
Passord: 4n6PRG
Last nedTeams | Join on the web
Bli med på en videokonferanseenhet
teams@video.vegvesen.no
Videokonferanse-ID: 129 153 395 6
Alternative VTC-instruksjoner
Finn ut mer | Møtealternativer

· Ett min lesetid

Digital Drivkraft er et program med tilhørende tiltak som skal modernisere og videreutvikle teknologi og prosesser tilknyttet Nasjonal Vegdatabank. Fredag 24. august kl 9-10 ønsker vi å fortelle deg om noe av det spennende arbeidet vi jobber med nå!

Tema for demodagen er innregistrering av data til Nasjonal vegdatabank. Der vi forteller litt om hvordan vi jobber med innsiktsarbeid og presenterer noen foreløpige funn. I tillegg vil dere få et innblikk i hvordan vi jobber med virksomhetsarkitekturen og hvor viktig samspillet med andre aktører er her.

Invitasjon til teams møte finner du her:
Demodag – Digital drivkraft, 25. august | Vegveven (vegvesen.no)

Gleder oss til vi ses på fredag, møtet er åpent for alle interesserte!

Microsoft Teams-møte:
Bli med fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten
Klikk her for å bli med i møtet
Møte-ID: 360 205 241 924
Passord: kfnWLr
Last nedTeams | Join on the web
Bli med på en videokonferanseenhet
teams@video.vegvesen.no
Videokonferanse-ID: 126 494 591 3
Alternative VTC-instruksjoner
Finn ut mer | Møtealternativer

· Ett min lesetid

Forslag til ny forskrift om vegdata, trafikkinformasjon, trafikkberedskap og trafikkstyring m.m. for offentlig veg, også kalt vegdataforskriften, er nå lagt ut på høring. Høringsfrist 20. oktober 2023.

Du finner høringsdokumentene her .

I løpet av høsten vil vi starte opp en arbeidsgruppe som vil se på retningslinjer som skal supplere den delen av forskriften som handler om Nasjonal vegdatabank. Om du ønsker å være med på dette arbeidet, så ta kontakt med linda.stoeng@vegvesen.no .

-= Linda Støeng =-

· Ett min lesetid

Vi har nå innført nye Fylkes- og Kommunegrenser i vårt testmiljø STM. Nå pågår en reindeksering som er ventet å ta rundt 1 døgn. Når reindekseringen er ferdig vil de nye Fylkes- og Kommunegrensene som kommer 1/1 2024 gjelde for NVDB i STM. Det vil da være mulig å teste andre systemer opp mot NVDB-STM for å se om alt oppfører seg som det skal.

-= Torbjørn Gjendem =-