Gå til hovedinnhold

Nye fylkes- og kommunegrenser i testmiljø (test/ATM)

· Ett min lesetid

Den siste uken i oktober og november vil vårt test-miljø ATM i NVDB inneholde fylkes og kommunegrenser som de vil være fra 1/1 2024. Siste fredag begge måneder vil vi klone PROD over til ATM og samtidig sette fylkes- og kommunegrenser tilbake til dagens grenser.

Det vil altså være mulig å teste mot nye fylker og kommuner i test den siste hele uken denne og neste måned.

For mer testing av ny fylker og kommuner viser vi til STM-UTV der vi har nye grenser permanent i databasen.