Gå til hovedinnhold

Spørreundersøkelse om kommunikasjon og opplæring i NVDB

· Ett min lesetid

Delta i en kort spørreundersøkelse om NVDB sine informasjons- og opplæringskanaler!

Dataen i Nasjonal vegdatabank legger grunnlaget for mange viktige prosesser - og det er derfor dine svar i denne spørreundersøkelsen er så verdifulle for videre arbeid.

Delta i undersøkelsen her.