Gå til hovedinnhold

Demo NVDB rapporter og nye Datafangst 6.9.2023

· 2 min lesetid

Video fra demo: https://youtu.be/IynFUfYcqW4


NVDB rapporter

Vi har gjort en del systemtekniske forbedringer, og vi jobber med detaljert telling av kjørefelt og ulike typer veg. I år fyller Kartverket og SVV på med veldig mye nye data i NVDB på vegnett for gående og syklende i NVDB, med vegtyper som ikke har vært brukt tidligere (eks Gangveg, Trapp, Sykkelveg og Sti). Dermed må vi endre hvordan vi teller veg i V1-rapporten, og vi jobber med en helt ny rapporttype for kjørefelt.

Neste demo (27.9 0930, se kalender på http://nvdb.no) vil vi ha en systematisk gjennomgang av de rapporttypene som har vært endret eller har kommet til siste halvåret. Vi mistenker at mange brukere ikke har fått med seg alle nyhetene.

Demo - nye Datafangst

Nye Datafangst (DF2.0) er nå i produksjon, og det ble derfor en i overkant lang demo av den nye løsningen. Vi understreker at DF2.0 fremdeles har mange begrensninger som man må kjenne til. Disse begrensningene er vist i versjonsloggen. Versjonsloggen hentes fram ved å klikke på "bjelleknappen" oppe til høyre.

Det er viktig å sjekke versjonsloggen hver dag når man prøver ut DF2.0. I denne fasen skjer det mye forbedringer fortløpende. Og ikke minst så vil vi oppdatere versjonsloggen med de begrensningene man må vite om når man jobber i løsningen.