Gå til hovedinnhold

Ny vegdataforskrift ute på offentlig høring

· Ett min lesetid

Forslag til ny forskrift om vegdata, trafikkinformasjon, trafikkberedskap og trafikkstyring m.m. for offentlig veg, også kalt vegdataforskriften, er nå lagt ut på høring. Høringsfrist 20. oktober 2023.

Du finner høringsdokumentene her .

I løpet av høsten vil vi starte opp en arbeidsgruppe som vil se på retningslinjer som skal supplere den delen av forskriften som handler om Nasjonal vegdatabank. Om du ønsker å være med på dette arbeidet, så ta kontakt med linda.stoeng@vegvesen.no .

-= Linda Støeng =-