Gå til hovedinnhold

Digital Drivkraft

Digital drivkraft er et digitaliseringsprogram for Statens vegvesen som har et særlig ansvar for å modernisere og videreutvikle teknologi og prosesser rundt Nasjonal vegdatabank. Programmet er hjemmehørende i Transportutvikling på divisjon Transport og samfunn, men arbeidet involverer også andre divisjoner i Statens vegvesen, fylkeskommunene, kommuner, Nye Veier, Kartverket og andre eksterne aktører. Programmet pågår i perioden 2022-2025.

Oversiktsbilde powerpoint

Digital drivkraft er et strategisk program som bygger videre på tidligere initiativer for digitalisering av etaten, og skal være en pådriver og en viktig del av arbeidet for å oppnå virksomhetens overordnede strategiske mål; Digital først. Programmet er delt inn i tre områder, med tilhørende prosjekter: Teknologi og grensesnitt, Tjenesteorientering og Fremtidens behov og kunder. Sentralt i programmet ligger Nasjonal vegdatabank; selve grunnsteinen for alle prosjektene og løsninger.


Programområdet Teknolog & grensesnitt

Vi utformer og implementerer en nyskapende løsningsarkitektur for NVDB-kjernen, en nøkkelfaktor for å sikre stabil drift og ytelsesforbedringer. Denne nye arkitekturen, erstatter utdatert teknologi og legger grunnlaget for en robust, endringsdyktig og skalerbar løsning. Vår innsats vil øke systemets kapasitet til å møte og tilpasse seg de stadig voksende og skiftende kravene til den digitale veiens fremtid. Resultatet blir et mer pålitelig og fleksibelt system, designet for å styrke og akselerere utviklingen av en fremtidsrettet, digital veg-infrastruktur.

Programområde Tjenesteorientering

For å imøtekomme dagens behov har programmet etablert programområdet Tjenesteorientering. Hittil har det blitt gjennomført et omfattende innsiktsarbeid som har kartlagt nå-situasjonen for våre interne og eksterne brukere. Innsiktsarbeidet har blant annet sett på dataflyt, prosesser og funksjonalitet, og funnene blir brukt til å utarbeide forslag til forbedringstiltak. Per nå er det startet forbedringstiltak i form av prosjekter innen opplæring og kompetanseheving, få kjent og å heve datakvalitet og markedsføring.

Programområde Fremtidens kunder & behov

I januar 2024 har det tredje programområdet i Digital drivkraft startet opp, med navnet “Fremtidens kunder og behov”. Fremtidens vegtransportsystem er en viktig driver for programmet, og der de øvrige programområdene identifiserer og løser utfordringer vi har i dag, er dette programområdet fokusert på å berede grunnen for utvikling også i tiden som kommer. Mange av utfordringene som kommer er ting vi ikke kjenner til i dag. Derfor må vi jobbe med å identifisere forutsetningene som trengs for å løse disse ukjente utfordringene. Vi jobber med å etablere programområdets mandat, strukturere fokusområder og identifisere prosjekter.

Interessert i mer?

Programområde Teknologi & grensesnitt har to-ukers sprinter med sprint demoer dagen etter avsluttet sprint-periode. Ønsker du å delta kan du sende en e-post til Simen.thronaes@vegvesen.no for invitasjon.

Én gang i måneden arrangerer vi demodag for hele programmet, hvor vi forteller og viser frem et utvalg av pågående aktiviteter. Ønsker du å delta kan du sende en e-post til Simen.thronaes@vegvesen.no for invitasjon.

Se video-opptak fra forrige demo-dag i programmet: her.