Gå til hovedinnhold

Digital Drivkraft

Om Digital drivkraft

Digital drivkraft er et digitaliseringsprogram for Statens vegvesen som har et særlig ansvar for å modernisere og videreutvikle teknologi og prosesser rundt Nasjonal vegdatabank.
Programmet er hjemmehørende i Transportutvikling på divisjon Transport og samfunn, men arbeidet involverer også andre divisjoner i Statens vegvesen, fylkeskommunene, kommuner, Nye Veier, Kartverket og andre eksterne aktører. Programmet pågår i perioden 2022-2025.

  • Les mer om programmet: her
  • Se video-opptak fra forrige DEMO-dag i programmet: her

Oversiktsbilde powerpoint Utdrag fra programmets Power Point, finn nedlastbar versjon i punktet "Les mer om programmet".

Verktøyet “Kontoutskrift” er klart til bruk

Som en del av programmet jobbes det både med modernisering av selve kjernesystemet for Nasjonal vegdatabank, men også med å forbedre ulike typer verktøy. Et eksempel på dette er tjenesten “Kontoutskrift”, som gir en indikasjon på datakvalitet ved å synliggjøre registreringsgraden for ulike vegobjekter i Nasjonal vegdatabank. Tjenesten foreligger nå i en enkel, forbedret versjon som kan prøves her: https://kontoutskrift.atlas.vegvesen.no