Gå til hovedinnhold

Digital Drivkraft

Om Digital drivkraft

Digital drivkraft er et digitaliseringsprogram for Statens vegvesen som har et særlig ansvar for å modernisere og videreutvikle teknologi og prosesser rundt Nasjonal vegdatabank. Programmet er hjemmehørende i Transportutvikling på divisjon Transport og samfunn, men arbeidet involverer også andre divisjoner i Statens vegvesen, fylkeskommunene, kommuner, Nye Veier, Kartverket og andre eksterne aktører. Programmet pågår i perioden 2022-2025.

Vi utformer og implementerer en nyskapende løsningsarkitektur for NVDB-kjernen, en nøkkelfaktor for å sikre stabil drift og ytelsesforbedringer. Denne nye arkitekturen, erstatter utdatert teknologi og legger grunnlaget for en robust, endringsdyktig og skalerbar løsning. Vår innsats vil øke systemets kapasitet til å møte og tilpasse seg de stadig voksende og skiftende kravene til den digitale veiens fremtid. Resultatet blir et mer pålitelig og fleksibelt system, designet for å styrke og akselerere utviklingen av en fremtidsrettet, digital veg-infrastruktur.

Vi har for tiden 2-ukers sprinter, med sprint demoer dagen etter avsluttet sprint-periode. Neste sprint demo er 15.11. Ønsker du å delta kan du sende en e-post til Simen.thronaes@vegvesen.no for invitasjon.

Én gang i måneden arrangerer vi også demodag hvor vi forteller og viser frem et utvalg av pågående aktiviteter i programmet. Neste demodag blir den 13.12. Ønsker du å delta kan du sende en e-post til Simen.thronaes@vegvesen.no for invitasjon.

  • Se video-opptak fra forrige demo-dag i programmet: her.
    • PS: Vi har hatt utfordringer med opptak både på demodager og sprint demoer. Vi skal forsøke automatisk opptak ved neste anledning. 

Milepæl nådd i utvikling av ny kjerne!

Vegnett-tjenesten er nå i produksjon for Les V4:

Oversiktsbilde powerpoint