Gå til hovedinnhold

Datakatalogen

Datakatalogen er regelboka til Nasjonal vegdatabank. Den inneholder definisjoner og regler som angir hvordan og hvilken informasjon som skal registreres. Mer info på vegvesen.no

Datakatalogen inneholder vegobjekttyper, med tilhørende egenskapstyper, tillatte verdier og relasjoner. Det finnes også styringsparametere, som detaljert angir hvordan et objekt kan, eller ikke kan, registreres.

Alle vegobjekttyper, egenskapstyper og tillatte verdier har en unik id. Vegobjekttypen Bomstasjon har for eksempel id 45.

Verktøy for å søke i Datakatalogen

  • Dakat er et innsynsverktøy som viser komplett innhold i Datakatalogen, samt objektlister og kategoritilhørighet. Dakat viser også tidligere versjoner og kan vise kommende versjon.
  • NVDB Datakatalog, nettside som viser viktigste innhold i gjeldende versjon av Datakatalogen. Det er kopling til data i NVDB for statistikk og visning i Vegkart
  • Datakatalog i Vegkart.
info

Datakatalogen kommer i ny versjon 3-4 ganger per år. Oversikt over datakatalogversjoner med informasjon om endringer . Viser også endringer i Objektliste og kategoritilhørighet.

Mer informasjon om produktet NVDB Datakatalog