Gå til hovedinnhold

8 innlegg merket med "NVDB"

Vis alle tagger
Nullstill alle tagger
· Ett min lesetid

Vi har nå innført nye Fylkes- og Kommunegrenser i vårt testmiljø STM. Nå pågår en reindeksering som er ventet å ta rundt 1 døgn. Når reindekseringen er ferdig vil de nye Fylkes- og Kommunegrensene som kommer 1/1 2024 gjelde for NVDB i STM. Det vil da være mulig å teste andre systemer opp mot NVDB-STM for å se om alt oppfører seg som det skal.

-= Torbjørn Gjendem =-

· Ett min lesetid

Det er per i dag 25-40% av belastningen på NVDB API Les av konsumenter som ikke identifiserer seg. I utviklings- og testmiljøene (STM, ATM) har nå X-Client headeren blitt satt som påkrevd og ikke bare anbefalt. X-Client i produksjon er estimert til september. Les mer og se eksempler her.

-= Nora Rydding =-

· Ett min lesetid

Vi setter denne uka i gang med å endre linjegeometri til flategeometri der det er mulig.
Vi starter med vegobjekter i Viken Fylkeskommune torsdag kveld (8/2).
Dette gjelder linjegeometri som i praksis er polygon. Denne operasjonen vil i løpet av de påfølgende dagene bli gjort for alle relevante vegobjekter i NVDB.
Mer info om dette finnes i dokumentet «Egengeometri i NVDB, prinsipp og endringer» – Kapittel 2.
Det vil bli laget en logg som viser geometri som er endret, samt geometri som mulig kunne vært endret, men som av ulike årsaker likevel ikke er endret.
Det blir lagt ut informasjon om hvor logg kan lastes ned når logg er klar.

-= Vilhelm =-

· Ett min lesetid

Det blir ny versjon av Datakatalogen 6.februar (versjon 2.31). Informasjon og logg finnes her.
Legg spesielt merke til at Systemobjektet (VT 794) fjernes fra Datakatalogen.

-= Vilhelm =-

· Ett min lesetid

Vi er no klare med ei ny side for å poste nyheiter og anna informasjon frå oss i Nasjonal vegdataban.

På denne sida viser vi siste nytt og viktig informasjon.

Toppfanen er delt inn i kategoriar:

  • Produkter: Oversikt over alle produkt vi leverer og dokumentasjon til disse.
  • Kalender: Ein kalender med oversikt over planlagt aktivitet ut mot brukere og kunder.
  • Nyheter: Oversikt over siste nytt frå oss.
  • Kom i gang: Enkelt informasjon for deg som er ny eller har enkle spørmål om bruk.
  • Endringslogg: Oversikt over endringsloggane til alle produkt i NVDB.

Arbeide med å flytte informasjon er ikkje feridig enda, og det vil i ei periode vere nødvendig å sjekke vegdata.no for informasjon som ikke er flytta over enda.

-= Torbjørn Gjendem =-