Gå til hovedinnhold

NVDB Datafangst

Under utvikling

Denne dokumentasjonen er fortsatt under utvikling, og vil forandre seg sammen med produksjonssetting av Datafangst.

Datafangst

Datafangst er et verktøy for å illustrere, berike og validere nye og eksisterende vegobjekter, før lagring i Nasjonal vegdatabank (NVDB). Med berikelse menes stedfesting, sammenkobling, utfylling av egenskaper og geometriredigering (kommer i en senere versjon). Vi ønsker å gjøre det lettere å sende inn endringer til NVDB, både gjennom API og via vår nettside. Datafangst blir brukt av entreprenører og dataforvaltere som oppretter og redigerer objekter i NVDB.


Hjelp

Ved tekniske feil eller problem ta kontakt med oss på e-post:

datafangst-support@vegvesen.no