Gå til hovedinnhold

NVDB Eksport

Eksport

NVDB Eksport er en liten tjeneste for å hente ut vegobjekter eller det segmenterte vegnettet fra NVDB til CSV og SOSI format. Tjenesten ligger som et lite lag rundt NVDB API Les, og har tilnærmet likt grensesnitt. Eksport er integrert i Vegkart, slik at man enkelt kan hente ut ønsket data til foretrukket format.