Gå til hovedinnhold

NVDB Fiksvegdata

Fiksvegdata

Fiksvegdata er en tjeneste der du kan melde inn feil i data om vegnettet og ruteplantjenester. Du kan også se status på dine og andres feilmeldinger. Gå til fiksvegdata her


NVDB har laget denne tjenesten for å kunne samle alle feilmeldinger om vegnettet. Slike feil kan være veger som ikke finnes på kartet, at det er feil i data om fartsgrenser eller at våre ruteplantjenester sender deg mot innkjøring forbudt eller inn en veg som er sperret.

info

Du trenger ikke registrere deg for å melde inn feil, men hvis du ønsker epost når feilen blir rettet må vi ha epostadressen din. Hvis du registerer deg så blir det også enklere å følge utviklingen på de feilene du har registrert.

I tillegg til at fiksvegdata har et eget web grensesnitt for innmelding og behandling av feilmeldinger så er det også et REST-API som tillater andre systemer å integrere med tjenesten. Dette er gjort for at vi i høyere grad kan få tilbakemelding på feil i NVDB.