Gå til hovedinnhold

Forvaltning av NVDB


NVDB - Forum

Statens vegvesen er ansvarlig for samarbeidsforum mellom Statens vegvesen og vegeiere og vegforvaltere som brukere i NVDB.

Forumet er et resultat av nye forskriftsbestemmelser for vegdata og trafikkinformasjon under vegloven. Denne Vegdataforskriften legger opp til rett samarbeid mellom partene som blir berørt.

Formål

Partene skal gjennom forumet bidra til at NVDB har riktig datainnhold og funksjonalitet. Forumet skal være en arena der Statens vegvesen formidler informasjon om NVDB, og de enkelte vegforvalterne kan løegge frem ønsker og spørsmål rettet mot NVDB.

Deltakere

  • Representanter fra NVDB som systemeier
  • Representanter fra vegforvaltere som bruker NVDB

Møteform og hyppighet

  • Digitalt på Teams , 3-4 ganger i året

NVDB-forum 2023-1

Tid: 17. januar 2023 kl. 10:00-14:00 Sted: Digitalt møte - Teams

Agenda: Agenda for møtet kan lastes ned her

Referat: Referat fra møtet med vedlegg kan lastes ned her

Opptak av møtet: Redigert opptak av møtet er tilgjengelig her


NVDB-forum 2023-2

Tid: 25. april 2023 kl. 10:00-14:00 Sted: Digitalt møte - Teams

Agenda: Agenda for møtet kan lastes ned her

Referat: Referat fra møtet med vedlegg kan lastes ned her - Vedlegg til referatet


NVDB-forum 2023-3

Tid: 26. september 2023 kl. 10:00-14:00 Sted: Digitalt møte - Teams

Agenda: Agenda for møtet kan lastes ned her

Referat: Referat fra møtet med vedlegg kan lastes ned her - Vedlegg til referatet

Opptak av møtet: Opptak av møtet er tilgjengelig her


Om nvdb.no

Nasjonal vegdatabank inneholder landets vegnett og hundrevis av fagdatatyper knyttet til vegen.

Det meste av denne informasjonen har Statens vegvesen gjort fritt tilgjengelig, og vi oppmuntrer publikum til å bruke datagrunnlaget på kreativt vis.

På dette nettstedet nvdb.no, også omtalt som NVDB Info, vil vi fortelle om hvordan du kan finne frem i jungelen rundt NVDB, og fortelle om status på de verktøyene og produktene NVDB-miljøet tilgjengeliggjør rundt NVDB.

nvdb.no er en side utviklet av NVDB teamet i samarbeid med infogruppen, og er en ny versjon av tidligere vegdata.no.