Gå til hovedinnhold

Samarbeidsforum for Nasjonal vegdatabank (NVDB-forum)

NVDB forum

Statens vegvesen er ansvarlig for samarbeidsforum mellom Statens vegvesen og vegeiere og vegforvaltere som brukere i Nasjonal vegdatabank (NVDB).

Forumet er et resultat av nye forskriftsbestemmelser for vegdata og trafikkinformasjon under vegloven. Denne Vegdataforskriften legger opp til rett samarbeid mellom partene som blir berørt.

Se her for informasjon om NVDB-forum: Mandat Samarbeidsforum for Nasjonal vegdatabank


Neste NVDB forum

NVDB Forum 2024-3

Tid: 24. september 2024
Sted: Digitalt møte - Teams

NVDB Forum arkiv

Se tidligere møter med detaljer, agenda og referat i samlingen under.

NVDB Forum 2024

NVDB forum 2024-1

Tid: 30. januar 2024 kl. 09.00-13:00 Sted: Digitalt møte - Teams

Agenda: Agenda for møtet kan lastes ned her (pdf)

Referat: Referat fra møtet med vedlegg kan lastes ned her (zip)

Opptak av møtet: Opptak sendes deltakerne på epost.


NVDB forum 2024-2

Tid: 23. april 2024 kl. 09.00-13:00 Sted: Digitalt møte - Teams

Agenda: Agenda for møtet kan lastes ned her (pdf)

Referat: Referat fra møtet med vedlegg kan lastes ned her (zip)

Opptak av møtet: Opptak sendes deltakerne på epost.

NVDB Forum 2023

NVDB-forum 2023-1

Tid: 17. januar 2023 kl. 10:00-14:00 Sted: Digitalt møte - Teams

Agenda: Agenda for møtet kan lastes ned her

Referat: Referat fra møtet med vedlegg kan lastes ned her

Opptak av møtet: Redigert opptak av møtet er tilgjengelig her


NVDB-forum 2023-2

Tid: 25. april 2023 kl. 10:00-14:00 Sted: Digitalt møte - Teams

Agenda: Agenda for møtet kan lastes ned her

Referat: Referat fra møtet med vedlegg kan lastes ned her - Vedlegg til referatet


NVDB-forum 2023-3

Tid: 26. september 2023 kl. 10:00-14:00 Sted: Digitalt møte - Teams

Agenda: Agenda for møtet kan lastes ned her

Referat: Referat fra møtet med vedlegg kan lastes ned her - Vedlegg til referatet

Opptak av møtet: Opptak av møtet er tilgjengelig her


Om nvdb.no

Nasjonal vegdatabank inneholder landets vegnett og hundrevis av fagdatatyper knyttet til vegen.

Det meste av denne informasjonen har Statens vegvesen gjort fritt tilgjengelig, og vi oppmuntrer publikum til å bruke datagrunnlaget på kreativt vis.

På dette nettstedet nvdb.no, også omtalt som NVDB Info, vil vi fortelle om hvordan du kan finne frem i jungelen rundt NVDB, og fortelle om status på de verktøyene og produktene NVDB-miljøet tilgjengeliggjør rundt NVDB.

nvdb.no er en side utviklet av NVDB teamet i samarbeid med infogruppen, og er en ny versjon av tidligere vegdata.no.