Gå til hovedinnhold

Kontrollpanel

Kontrollpanel er NVDB API Skriv sin administrasjonsklient. Dette er en webapplikasjon som eksponeres av NVDB API Skriv sammen med øvrige REST-endepunkter. I applikasjonen kan man se på systemstatus, overvåke behandling av endringssett, undersøke sentrale data i NVDB, samt redigere tilgangsrettigheter og systeminnstillinger.

Kontrollpanel

Kontrollpanel er tilgjengelig på følgende URLer:

MiljøFormålURL
UTVUtviklinghttps://nvdbapiskriv.utv.atlas.vegvesen.no/kontrollpanel
STMSystemtestinghttps://nvdbapiskriv-stm.utv.atlas.vegvesen.no/kontrollpanel
ATMAkseptansetestinghttps://nvdbapiskriv.test.atlas.vegvesen.no/kontrollpanel
PRODProduksjonsdrifthttps://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/kontrollpanel

Ved å klikke på elementene i den horisontale menyen øverst i skjermbildet aktiveres ulike faner.

Endringssett

I denne fanen vises en oversikt over registrerte endringssett. En bruker som bare har rollen 0_bruker_fagdata vil kun se egne endringssett i listen. Brukere med roller av høyere orden vil derimot se samtlige endringssett. Listen av endringssett kan filtreres på eier, klient, tidsrom for registrering og fremdriftskode. Dersom fremdriftskoden VENTER velges, kan man i tillegg velge venteårsak som filter. Tilsvarende, dersom man velger AVVIST som fremdriftskode kan man velge avvistårsak som filter.

Ved å klikke ett av innslagene i listen får man en detaljvisning av det valgte endringssettet, inkludert behandlingsresultat med varsler og hendelseslogg. Dersom endringssettet har en fremdriftskode som tillater kansellering vil det finnes en Kanseller-knapp. Tilsvarende, dersom endringssettet har en fremdriftskode som tillater restart av behandling vil det finnes en Start på nytt-knapp.

Låser

I denne fanen vises en oversikt over alle låser i NVDB. Samtlige låser vises for alle brukere uavhengig av hvilke roller man har. Listen av låser kan filtreres på eier, enten ved å angi brukernavn eller fullt navn. Lengst til venstre på hver linje i listen vises et slette-ikon, dersom brukeren har rettighet til å slette låsen. En bruker med rollen 0_bruker_fagdata, kan bare slette låser han/hun har etablert selv. En bruker med rollen 9_system_admin kan slette alle låser.

Ved å klikke ett av innslagene i listen får man en detaljvisning av den valgte låsen. En Fjern lås-knapp er tilgjengelig dersom brukeren har tilstrekkelige roller for å slette låser.

Oppdrag

I denne fanen vises en oversikt over alle oppdrag (tasks) i NVDB. Samtlige oppdrag vises for alle brukere uavhengig av hvilke roller man har. Listen av oppdrag kan filtreres på eier (enten ved å angi brukernavn eller fullt navn), tidsrom for registrering og tjenesteregel. Det er mulig å gå til egen side for søk direkte i transaksjon ved å klikke lenken Søk i transaksjoner.

Ved å klikke ett av innslagene i listen får man en detaljvisning av det valgte oppdraget. For å se på transaksjonene tilknyttet oppdrag kan man klikke lenken Transaksjoner.

Transaksjoner

Dette er underside av Oppdrag som lister ut alle transaksjoner i NVDB som tilfredstiller noen søkekriterier. Man kan søke på eier av oppdraget transaksjonene tilhører (enten ved å angi brukernavn eller fullt navn), oppdragsid, endringssettid, nettelementid eller vegobjektid. Det er ikke anledning til å søke på eier alene.

Listen med søketreff viser en oppsummering av innholdet i transaksjonene. Ved å klikke på den vertikalstilte V'en til venstre vises alle detaljer om innholdet i transaksjonen.

Statistikk

I denne fanen vises statistikk over behandlede vegobjekter samlet fra alle utførte endringssett. En bruker som bare har rollen 0_bruker_fagdata vil kun se statistikk fra egne endringssett. Brukere med roller av høyere orden vil derimot se statistikk fra samtlige endringssett. Listen kan filtreres på brukernavn, tidsrom og vegobjektoperasjon.

Datarettigheter

I denne fanen vises en oversikt over alle brukere i Statens vegvesen som har fått datarettigheter i NVDB API Skriv. Denne fanen er bare tilgjengelig for brukere med rollen 9_system_admin. Listen kan filtrers på brukernavn eller for-/etternavn. Datarettighet for en ny vegvesen-bruker kan registreres ved å klikke Ny bruker. Man får da muligheten til å kopiere datarettighetene til en annen bruker. Lengst til venstre på hver linje i listen vises et slette-ikon for å slette alle datarettigheter for denne brukeren. Ved sletting fjernes ikke brukeren eller dennes roller fra Statens vegvesen sitt LDAP-register.

Ved å klikke ett av innslagene i listen får man en detaljvisning av den valgte brukerens datarettigheter med mulighet for redigering.

Status

I denne fanen vises informasjon relatert til driftsstatus, bygging og datakatalogen.

Innstillinger

Dersom man har rollen 9_system_admin kan man klikke på tannhjulet øverst til høyre for å redigere systeminnstillinger. Disse fordeler seg på fem grupper:

  • Valideringsparametere - Angir terskelverdier og andre parametere som regulerer valideringen av endringssett.
  • CORS-headere - Angir domener som skal inkluderes i Access-Control-Allow-Origin headeren i responser fra NVDB API Skriv.
  • Blokkerte vegobjekttyper for endringssett - Angir hvilke vegobjekttyper som ikke kan benyttes i endringssett.
  • Blokkerte vegobjekttyper for les - Angir hvilke vegobjekttyper som ikke kan hentes via NVDB API Skriv.
  • Vegobjekttyper relatert til vegnett - Angir hvilke vegobjekttyper som ansees som vegnettrelaterte og dermed har noen spesielle restriksjoner.