Gå til hovedinnhold

API-referanse

Hente datarettigheter for en bruker

Henter datarettighetene som er tildelt en spesifikk bruker.

Mønster

GET /rest/v1/autorisasjon/{brukernavn}

Request

Hode
NavnTypeBeskrivelse
AcceptMediaTypeAngir ønsket media-type for responsen: application/json eller application/xml. application/xml benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
AuthorizationAutentiseringstokenBearer med id-token fra OpenId Connect.
X-ClientTekstAngir navnet på klientapplikasjonen.
X-Request-IDUUIDAngir unik korrelasjonsidentifikator for requesten.
Eksempel
GET /rest/v1/autorisasjon/exttxa HTTP/1.1
Accept: application/xml
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiJrV3Y5elBvNUdsUUxqam1CTkdHQW1hMmtRMmM9IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ...
X-Client: MinKlientApplikasjon
X-Request-ID: edf1f9eb-38dd-46e3-a250-52b810277b18

Respons

Hode
NavnTypeBeskrivelse
Content-TypeMediaTypeAngir media-type for payload: application/json eller application/xml
Payload

Entitet av type Autorisasjon.

Eksempel
HTTP/1.1  200 OK
Content-Type: application/xml; charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<autorisasjon xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/authorization/v1">
<hva>
<vegobjekttyper>
<vegobjekttype>95</vegobjekttype>
<vegobjekttype>96</vegobjekttype>
<vegobjekttype>538</vegobjekttype>
</vegobjekttyper>
<vegnett>NEI</vegnett>
</hva>
<hvor>
<vegkategorier>
<vegkategori>E</vegkategori>
<vegkategori>R</vegkategori>
<vegkategori>F</vegkategori>
</vegkategorier>
<typerVeg>
<typeVeg>RUNDKJØRING</typeVeg>
<typeVeg>ENKEL_BILVEG</typeVeg>
<typeVeg>KANALISERT_VEG</typeVeg>
<typeVeg>GANG_OG_SYKKELVEG</typeVeg>
<typeVeg>RAMPE</typeVeg>
</typerVeg>
<kommuner/>
<fylker>
<fylke>18</fylke>
<fylke>34</fylke>
<fylke>50</fylke>
<fylke>3</fylke>
<fylke>38</fylke>
<fylke>54</fylke>
<fylke>42</fylke>
<fylke>11</fylke>
<fylke>30</fylke>
<fylke>46</fylke>
<fylke>15</fylke>
</fylker>
</hvor>
<kanDeaktivereValideringsregler>NEI</kanDeaktivereValideringsregler>
</autorisasjon>