Gå til hovedinnhold

Vegsystemreferanse

Vegsystemreferansen er erstatning for Vegreferanse (vegobjekttype 532). Vegsystemreferansen er satt sammen av vegobjekttypene Vegsystem(915), Strekning(916), Kryssystem(917), Kryssdel(918), Sideanlegg(919) og Sideanleggsdel(920). Meterverdier i en vegsystemreferanse telles fra starten delstrekningen.

Vegsystem + Strekning:

 • Vegkategori
  • E - Europaveg
  • R - Riksveg
  • F - Fylkesveg
  • K - Kommunal veg
  • P - Privat veg
  • S - Skogsbilveg
 • Fase
  • V - Eksisterende
  • A - Under bygging
  • P - Planlagt
  • F - Fiktiv
 • Vegnummer (Eks: 6)
 • [Trafikantgruppe] K (kjørende) eller G (Gående og syklende)
 • [Strekningsnummer] (Eks: S42)
 • [Delstrekningsnummer] (Eks: D11)
 • [Meterverdi] eller [Meterframeter - tilmeter] (Eks: M0-132)

Kryssystem:

 • [KryssSystemnummer] (Eks: KS1001)
 • [KryssDelnummer [- Kryssdelnummer] (Eks: KD3-4)
 • [Meterverdi] eller [Meterframeter - tilmeter] (Eks: M0-132)

Sideanlegg:

 • [SideAnleggnummer] (Eks: SA3048)
 • [Metermeterverdi for sideanlegg (Eks: M312)
 • [SideanleggsDelnummer [- SideanleggsDelnummer]

Eksempler på vegsystemreferanser:

 • Kategori Europaveg, fase Veg, vegnummer 6
  ?vegsystemreferanse=EV6

 • Kategori Fylkesveg, fase Veg, vegnummer 42
  ?vegsystemreferanse=FV42

 • Kategori Fylkesveg, fase Vef, Vegnummer 911, Strekning 1-2
  ?vegsystemreferanse=FV911S1-2

 • Kategori Europaveg, fase Veg, vegnummer 6, Strekning 54, Delstrekning1, Pos for sideanlegg meter 30435, SideanleggsDel 1 - 10
  ?vegsystemreferanse=EV6S54D1M30435SD1-10

 • Sideanlegg: EV 18 Strekning 42, Delstrekning 21, SideAnleggnummer 1039, SideanleggsDel 2 - 3
  ?vegsystemreferanse=EV18S42D1SA1039SD2-3

 • Kryss: EV18, Strekning 41, Delstrekning 1, posisjon sideanlegg Meter 2403, KryssDel 3, meter 0 - 35
  ?vegsystemreferanse=EV18S41D1M2403KD3M0-35

Kortform

I resultatene av søk på vegnett / vegobjekter skrives det ut en kortform av vegsystemreferansen. På kortform oppgis det kun i hele meter og angivelse av kryss og sideanlegg oppgis det meterposisjon for dette (ikke sideanlegg- eller kryssystem-nummer).

Formatet på kortform er identisk med det formatet man angir ved søk på vegsystemreferanse.

Eksempler på kortformer:

 • Strekning: FV911 S2D10 m0-3
 • Kryssystem: EV6 S1D1 m4230 KD1 m0-10
 • Sideanlegg: EV18 S42D1 m2806 SD3 m0-32