Gå til hovedinnhold

Sporing av requester

I APIets interne request-logg tar vi vare på to headere for hver request for å identifisere klienten, X-Client og User-Agent. Det er påkrevd at X-Client har verdi som identifiserer klient/fagsystem. Denne brukes for å identifisere applikasjonene som bruker APIet. Når du implementerer en klient som bruker APIet vil vi først og fremst at du setter X-Client til noe som identifiserer klienten.

Eksempler:

"X-Client": "Vegkart", "X-Client": "NVDB Skrive-API"

Dersom vi oppdager en X-Client verdi vi mener ikke er god nok vil den bli blokkert.

I tillegg til å gi informasjon om hvilken type klient det er som gjør requester, vil vi gjerne også at headeren X-Client-Session settes for å identifisere en samling med requester, for eksempel en brukersesjon. Bruk i såfall en uuid eller noe lignende, ikke brukernavn eller epost. Hver request tildeles en UUID av Statens vegvesens intrastruktur. Denne setter APIet som en respons-header, X-REQUEST-ID. Dersom konsumenter av APIet har spørsmål om oppførsel eller melding av feil vil vi gjerne at denne blir tatt med slik av vi kan spore de aktuelle requestene.