Gå til hovedinnhold

Responsrevisjon

For å kunne gjøre endringer i responsformatet for APIet har vi en egen Content-Type som er versjonert. Valg av respons angis med HTTP-headeren Accept. På alle endepunkt er JSON og XML tilgjengelige formater. JSON benyttes som standard.

    Accept: application/vnd.vegvesen.nvdb-v3-rev2+json
Accept: application/vnd.vegvesen.nvdb-v3-rev2+xml

For å unngå at klienter brekker er det anbefalt å bruke Accept-headeren, og angi responsrevisjon eksplisitt. Dersom revisjon ikke er spesifisert i Accept vil siste revisjon bli benyttet. Meningen er at potensielt brekkende endringer i responsformatet skal få ny revisjon slik at eksisterende klienter ikke vil oppleve problemer om formatet på felter endres eller felter fjernes. Standardmediatypene application/json og application/xml vil til enhver tid være alias for nyeste responsrevisjon. For å gjøre det lettere å bla gjennom APIet ved hjelp av en nettleser, er det mulig å angi format direkte som en del av URI. Eksempel:

GET /vegobjekttyper.json
GET /vegobjekttyper.xml

Responsrevisjon 0

Responsrevisjon 0 er ikke lengre støttet.

Responsrevisjon 1

Responsrevisjon 2

  • Kontraktsområde og riksvegrute kan nå bestå av flere objekter med samme navn.
  • Kontraktsområde og riksvegrute for vegobjekt eller vegnettsegment refererer ikke lengre til id.

Responsrevisjon 3 (under utvikling!)

  • Segmenterte veglenkesekvenser pagineres på lik linje med usegmenterte veglenkesekvenser og vegobjekter.