Gå til hovedinnhold

Ratelimiter

API-et implementerer en ratelimiter for å forhindre overbelastning. Denne opererer med tre parametere: Tidsvindu-størrelse, antall kall og timeout.

  • Tidsvindu: Angir hvor lenge mellom hver gang API-et tilbakestiller tellingen på antall kall.
  • Antall kall: Tillatt antall kall i hvert tidsvindu fra en enkelt klient. Enkeltklienter skilles på IP-adresse.
  • Timeout: Hvor lenge en request kan stå i kø og vente på et ledig tidsvindu før den blir kastet ut med en 429 - Too Many Requests.

Standardverdier for disse parametrene er henholdsvis 2000/100/2000, altså 100 kall per tidsvindu på 2000 millisekunder, eller gjennomsnittlig 50 kall/sek, med en timeout tilsvarende ett tidsvindu. Disse verdiene kan endres for å forhindre overbelastning i perioder med generell høy last.