Gå til hovedinnhold

Oversikt

Statens vegvesen tilbyr et REST-basert API som kan benyttes for å få tilgang til informasjonen som befinner seg i Nasjonal vegdatabank (NVDB).

Dokumentasjon

API Referanse

Den komplette beskrivelsen av alle endepunktene for NVDB Api Les finner du her.

Nasjonalt vegreferansesystem

Hvordan vegnettet er bygd opp er beskrevet i Håndbok V830.

Retningslinjer for bruk av APIet

Informasjon fra Nasjonal vegdatabank tilgjengeliggjøres under Norsk lisens for offentlige data.

Informasjonen kan, med de begrensningene som følger av lisensen, brukes til ethvert formål og i en enhver sammenheng. Informasjonen kan inneholde feil og utelatelser, og Statens vegvesen gir ingen garantier for informasjonens innhold eller aktualitet.

Ved bruk av informasjon fra Nasjonal vegdatabank, skal det refereres til Statens vegvesen. Følgende tekst kan for eksempel benyttes:

«Inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statens vegvesen.»

Disse instansene er tilgjengelig av API Les:

MiljøFormålBasis-URL
UTVUtviklinghttps://nvdbapiles-v3.utv.atlas.vegvesen.no/
STMSystemtestinghttps://nvdbapiles-v3-stm.utv.atlas.vegvesen.no/
ATMAkseptansetestinghttps://nvdbapiles-v3.test.atlas.vegvesen.no/
PRODProduksjonsdrifthttps://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/