Gå til hovedinnhold

API Referanse

OpenAPI

NVDB Fiksvegdata tilbyr en OpenAPI - Spesifikasjon som alltid vil være oppdatert og i henhold til eksisterende funksjonalitet som er tilknyttet versjonen til tjenesten. Dette betyr at vi anbefaler utviklere å benytte verktøy som generer klientkoden for deg. Viser til verktøy som Orval eller OpenAPI-Generator for å gjøre integrasjon enklere.

Registrer ny feilmelding

Registering av ny feilmelding kan gjøres gjennom to endepunkter. Vi skiller mellom om du kan registere som anynom, eller at du identifiserer deg. Ved å identifisere deg så får du notifikasjoner under behandling av feilen din.

Mønster

POST /api/v1/issues
Eksempel
curl -X 'POST' \
'https://fiksvegdata-api.atlas.vegvesen.no/api/v1/issues' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"subject": "Feil hastighet",
"details": "Før svingen i krysset så viser det på kartet at det er 50km/t, men i virkeligheten er det 40km/t",
"category": "MAP_ERROR",
"location": {
"northing": 652249.7055179164,
"easting": 7736611.665507114,
"municipalityNumber": 3002
},
"feature": {
"nvdbId": 729541036,
"version": 4
},
"roadSystemReference": "EV16 K S11D1 m1555"
}'

Hent feilmelding

Lesing av feilmeldinger er åpent for alle. Derimot så blir innholdet som blir returnert tilgangsbegrenset. Vi operer hovedsaklig med to roller fixvgdat=saksbehandler og fixvgdat=administrator. For vedkommende som er anonym eller er autentisert så vil de få begrenset med innhold.

Mønster

GET /api/v1/issues/64600627-8441-1a6d-8184-417d11c20000
Eksempel vanlig bruker
{
"id": "64600627-8441-1a6d-8184-417d11c20000",
"submitter": null,
"createdDate": "2022-11-04T07:13:46.422+00:00",
"subject": "Feil emne",
"details": "Dette er en feil",
"category": "MAP_ERROR",
"status": "NEW",
"roadSystemReference": "EV6 S204D300 m673",
"mapAuthorityReference": null,
"feature": null,
"isSubscribing": false,
"location": {
"municipality": "Alta",
"county": "Troms og Finnmark",
"northing": 7782663.3,
"easting": 814092.6
},
"comments": [],
"attachments": ["mitt-bilde.png"],
"isMyIssue": false
}
Eksempel saksbehandler
{
"id": "64600627-8441-1a6d-8184-417d11c20000",
"submitter": "Olanor",
"createdDate": "2022-11-04T07:13:46.422+00:00",
"subject": "Feil emne",
"details": "dette er en feil i alta",
"category": "MAP_ERROR",
"status": "NEW",
"roadSystemReference": "EV6 S204D300 m673",
"mapAuthorityReference": 123456,
"feature": null,
"isSubscribing": false,
"location": {
"municipality": "Alta",
"county": "Troms og Finnmark",
"northing": 7782663.3,
"easting": 814092.6
},
"comments": [
{
"id": "64600b2d-8458-1634-8184-5c1fc00e0000",
"content": "Dette er en kommentar",
"createdBy": "Petter Pan",
"internal": false
}
],
"attachments": ["mitt-bilde.png"],
"isMyIssue": false
}

Som vi kan se så vil saksbehandlere se mer informasjon enn en uathorisert bruker.

Laste opp vedlegg

Det er mulig å knytte en eller flere filer til en sak. Etter opprettelse av en

Mønster

POST /api/v1/issues/64600627-8441-1a6d-8184-417d11c20000/files/attach

Hent mine feilmeldinger

Hvis du sender inn en eller flere feilmeldinger hvor du autentiserer deg så vil de knyttes til deg som bruker. Det tillater deg også å hente bare dine saker.

Mønster

GET /api/v1/me/issues
Eksempel
{
"issues": [
{
"id": "64601c53-83bb-1f27-8183-bbe2cdd80000",
"createdDate": "2022-10-09T08:35:46.766+00:00",
"subject": "min feil",
"category": "MAP_ERROR",
"status": "REJECTED",
"location": {
"municipality": "Molde",
"county": "Møre og Romsdal",
"northing": 6980466.1,
"easting": 99764.423
}
}
]
}

Annet

Det finnes også mye mer knyttet til APIet, som for eksempel ansvarsfordeling og behandling av feilmeldinger. Full oversikt finnes på OpenAPI spesifikasjonen.