Gå til hovedinnhold

Datakatalogen

Datakatalogen definerer hvilke fagdata det er mulig å lagre i NVDB. Det spesifiseres vegobjekttyper med egenskapstyper, tillatte verdier og tillatte sammenhenger (assosiasjoner). Se nærmere beskrivelse på vegvesen.no .

Brukerveiledning for Datakatalogen .

Datakatalogversjoner .

Det er utviklet to verktøy rundt Datakatalogen:

Dakat

  • For innsyn og redigering av Datakatalogen
  • Produktspesifikasjoner
  • Filtrering på kategorier og objektlister
  • Kvalitetskontroll, sammenligningsfunksjoner, rapporter mm
  • Inneholder både gjeldende, neste og tidligere versjoner av Datakatalogen

NVDB Datakatalogen (Dakat light)

  • For innsyn i gjeldende versjon
  • Mulighet for å hente ut statistikk over antall forekomster og vise disse i Vegkart
  • Fastlagt URL for hver vegobjekttype