Gå til hovedinnhold

Produktspesifikasjoner

Med over 400 ulike objekttyper i NVDB, kan det være vanskelig å vite hva som er hva og hvordan objektene skal registreres.

Statens vegvesen har ansvar for å utarbeide produktspesifikasjoner for de ulike objekttypene.
Alle ferdige spesifikasjoner ligger her:

https://www.vegvesen.no/nvdb/datakatalog/eksport/produktspesifikasjon/index.htm

Formålet med spesifikasjonene er:

  • Å beskrive hvordan data skal samles inn og registreres.
  • Å sikre at alle har lik oppfatning av objekttypen, og vet hva man kan forvente av dataene.
Det er viktig at alle som registrerer data setter seg grundig inn i spesifikasjonene.

Flere spesifikasjoner er under arbeid og legges ut fortløpende. Eksisterende oppdateres etter behov. De spesifikasjonene som har wordformat (DOCX) er av nyere dato. Gamle spesifikasjoner har kun HTML og PDF, og blir erstattet av nye versjoner fortløpende.

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller innspill.

Produktspesifikasjon for Leskur (25)