Skip to main content

Hvordan komme i gang med NVDB

Vi tilbyr en rekke produkter som tillater deg å se data, men også registrere og vedlikeholde data i NVDB. Med at NVDB API Les er åpen under Norsk lisens for offentlige data så krever dette ingen bruker. Derimot så må du ha en bruker med skriverettigheter for å kunne registrere og endre data i NVDB.

Les mer om registrering av ny bruker - her.

Se data fra NVDB

Den enkleste og raskeste måten å se data i NVDB er å benytte Vegkart. Her kan du søke, filtrere og se segmentert data i både tid og rom. Ved innlogging får du også mulighet til å se sensitive vegobjekter og egenskaper, gitt at du har rettigheter til det.

Hent data fra NVDB

Informasjon fra Nasjonal vegdatabank tilgjengeliggjøres under Norsk lisens for offentlige data. Dette betyr at Informasjonen kan, med de begrensningene som følger av lisensen, brukes til ethvert formål og i en enhver sammenheng. Informasjonen kan inneholde feil og utelatelser, og Statens vegvesen gir ingen garantier for informasjonens innhold eller aktualitet.

Les mer om NVDB API Les eller gå direkte til OpenAPI spesifikasjonen.

Registrer data til NVDB

Det er vegeiers ansvar at NVDB blir oppdatert, men vegeier kan selvsagt delegere. Men det er noen spørsmål rundt rettigheter til skriving i NVDB som gjør at vegeier ikke bare kan si «Fiks lagring til NVDB» til en entreprenør; det krever litt mer innsats enn som så.

Hvor stort ansvar entreprenøren kan ta må avtales med vegeier. Uansett så må vegeier gjøre en del forberedelser før entreprenøren kan få sine data inn i NVDB.

Les mer om NVDB Datafangst eller NVDB API Skriv.