Skip to main content

Introduksjon til datafangst

Viktig

Denne tjenesten er ikke tilgjengelig i produksjon enda. Den er per nå tilgjengelig i utviklingsmiljø og akseptansetestmiljø. Viser til OpenAPI spesifikasjonen for detaljert informasjon: NVDB Datafangst.

NB: Disse sidene er fortsatt under utvikling, og vil forandre seg sammen med produksjonssetting av Datafangst. Noe vi kan nevne er at APIet sannsynligvis vil oversettes innen produksjonssetting.

Datafangst er et verktøy for å illustrere, berike og validere nye og eksisterende vegobjekter for lagring i NVDB, brukt av entreprenører og dataforvaltere. Vi ønsker å gjøre det lettere å sende inn endringer til NVDB, både gjennom API og via vår nettside.