Skip to main content

· One min read

Det blir ny versjon av Datakatalogen 6.februar (versjon 2.31). Informasjon og logg finnes her.
Legg spesielt merke til at Systemobjektet (VT 794) fjernes fra Datakatalogen.

-= Vilhelm =-

· One min read

Vi er no klare med ei ny side for å poste nyheiter og anna informasjon frå oss i Nasjonal vegdataban.

På denne sida viser vi siste nytt og viktig informasjon.

Toppfanen er delt inn i kategoriar:

  • Produkter: Oversikt over alle produkt vi leverer og dokumentasjon til disse.
  • Kalender: Ein kalender med oversikt over planlagt aktivitet ut mot brukere og kunder.
  • Nyheter: Oversikt over siste nytt frå oss.
  • Kom i gang: Enkelt informasjon for deg som er ny eller har enkle spørmål om bruk.
  • Endringslogg: Oversikt over endringsloggane til alle produkt i NVDB.

Arbeide med å flytte informasjon er ikkje feridig enda, og det vil i ei periode vere nødvendig å sjekke vegdata.no for informasjon som ikke er flytta over enda.

-= Torbjørn Gjendem =-